Capflow pour Blanco 517666 ( EAN : 4020684509817 )